درباره مجموعه زعفران ایــده آل

مجموعه زعفران ایده آل کار خود را با برند زعفران ایده آل از سال 1398 آغاز کرده است، هر چند فعالیت گروه با توجه به موقعیت مکانی افراد گروه و ارتباط مستقیم با کلیه مراحل تولید زعفران از مباحث آماده سازی زمین و کاشت پیاز زعفران تا برداشت محصول و فرایند جمع آوری گل و کلاله زعفران و خشک کردن آن تجربه ی بیش از 30 سال را دارا می باشد. هدف از ایجاد برند زعفران ایــده آل پس از این همه سال آشنایی و تجربه در زمینه زعفران ارائه محصولی مطمئن از مزارع شناخته شده و مورد تایید می باشد. 

زعفران را مطمئن خرید کنید

زعفران بسته بندی شده در این مجموعه از مزارع شناخته شده و مورد تایید می باشد بطوریکه با کشاورز ارتباط مستقیم وجود دارد و در فرایند آماده سازی زمین از هیچ سم و علف کش شیمیایی جهت مبارزه با علف های هرز استفاده نمی شود و جهت تقویت خاک و تغذیه پیاز زعفران تا حد امکان از کودهای حیوانی استفاده می شود.

زعفران بسته بندی شده با برند زعفران ایده آل به هیچ عنوان از هیچ واسطه ای خریداری نمی شود و زمینهای زعفران برداشت شده مشخص و قابل ردیابی هستند. همچنین فرایند پاک کنی (جدا سازی کلاله از گل زعفران) و خشک کردن کلاله نیز طی فرایندی بهداشتی و توسط افراد مورد تایید انجام می گیرد.

دفتر مرکزی مجموعه در شهر مشهد واقع می باشد و زمینهای کشاورزی از زمین های کشاورزان مورد اعتماد در شهر قائن و تربت حیدریه انتخاب گردیده است.

امیدواریم بتوانیم زعفران مطمئن و با کیفیت در اختیار مشتری قرار دهیم.